THOMAS SCHÜTTE. WATERCOLORS FOR ROBERT WALSER UND DONALD YOUNG
Hg: Staffan Ahrenberg
Gedichte: Robert Walser
Vorwort: Reto Sorg

CAHIERS D’ART
265 x 200 / 112 Seiten / D/E / Hardcover / Halbleinen
ISBN: 978-2-85117-178-8
2014

xxx